T J Ä N S T E R 

Översättningsbranschen kan upplevas som en djungel av olika tjänster, paketlösningar och erbjudanden. Vi har valt att göra det så enkelt som möjligt för att du som kund snabbt ska kunna hitta det du letar efter. Här nedan är en översikt över våra vanligaste tjänster.

 

ÖVERSÄTTNING

Vi är specialiserade inom språkparet engelska och svenska och översätter inom många olika områden. Läs mer om detta under Om Albion. Du kan välja mellan tre olika alternativ:  

  • KLASSISK ÖVERSÄTTNING
    Lämplig för allmänna faktatexter inom de flesta ämnesområden.

  • ANPASSAD ÖVERSÄTTNING
    Lämplig för texter som kräver specialkompetens inom ett visst område.

  • KREATIV ÖVERSÄTTNING
    Lämplig för marknadstexter som kräver språklig anpassning för webb, reklam, annonser, broschyrer med mera.

 

KORREKTURLÄSNING

Vi korrekturläser din svenska eller engelska text och ser till att den är språkligt och grammatiskt konsekvent och korrekt. Denna tjänst passar för dig som vill ha en sista kontroll av din text.

 

REDIGERING/SPRÅKGRANSKNING

Vi granskar din svenska eller engelska text på en djupare nivå. Vi redigerar texten så att den blir tydligare och mer läsarvänlig för den avsedda målgruppen. Denna tjänst passar dig som vill ha lite mer bearbetning av din text.

 

SKRIBENTTJÄNSTER

Vi skriver en helt ny text, antingen baserad på källmaterial vi får från dig eller från intervjuer och/eller research som vi genomför. I samråd med dig skapar vi en text som är läsarvänlig, väldisponerad och anpassad till målgruppen.

 

 Kontakta oss   så berättar vi mer!