P R O J E K T   I  U R V A L

Genom åren har Albion Translations haft förmånen att få samarbeta med företag inom många olika branscher. Här är några exempel på genomförda uppdrag:
 

  • Översättning från svenska till engelska av en informationsbroschyr till ett företag inom IT-branschen. 
  • Översättning och bearbetning från svenska till engelska av artiklar och ett personporträtt av en kulturpersonlighet. Fokus på hotell-, turism- och museiverksamhet.
  • Språkgranskning av ett stort antal engelska rapporter gällande internationell luftfart för LFV Aviation Consulting AB.
  • Översättning till och från engelska samt språkgranskning av ett stort antal affärsdokument såsom pressmeddelanden, presentationsmaterial, broschyrer, rapporter, företagsrelaterad information och nyheter för webb och intranät, m.m. för en världsledande industrikoncern.
  • Översättning till engelska av fastighetsrelaterat informationsmaterial för ett stort fastighetsbolag.
  • Översättning till och från engelska av utbildnings- och säljmaterial med fokus på affärsekonomi och ledarskap för ett ledande utbildningskonsultföretag.
  • Översättning till engelska av utställningsinformation för museer.
  • Översättning till engelska av webbtexter för managementkonsultföretag, hotell och spa-anläggningar.
  • Översättning till engelska av informationsmaterial för universitet.
  • Översättning till engelska och språkgranskning av PR- och marknadsföringstexter för en stor science park.