P R I S E R  &  V I L L K O R
 

P R I S E R

 • ÖVERSÄTTNING
  Alla texter är unika och därför ger vi ett unikt kostnadsförslag för varje enskilt uppdrag när vi har gjort en bedömning av texten. Förslaget baseras på den aktuella textens typ, omfattning och svårighetsgrad. Priset för en översättning beräknas på antalet ord i källtexten (originaltexten) med hänsyn tagen till nämnda faktorer.
 • SPRÅKGRANSKNING & KORREKTURLÄSNING
  För texter som ska språkgranskas, redigeras eller korrekturläsas debiterar vi timarvode.
  Precis som för översättningsuppdrag behöver vi först bedöma texten för att kunna ge ett så rimligt kostnadsförslag som möjligt.
 • SKRIBENTUPPDRAG
  För skribenttjänster debiterar vi timarvode baserat på uppdragets typ, språk och ämne.

 

V I L L K O R   

 •  Vi tillämpar 15 dagars betalningsvillkor för våra fakturor.
 • För kortare uppdrag debiteras ett minimiarvode som motsvarar en halv timme vid timtaxa.
 • Vid leverans inom 24 timmar eller över en helg kan vi i vissa fall tillämpa ett expresstillägg på 50% av normalarvodet.
 • Lagstadgad mervärdesskatt (moms) på 25% tillkommer på varje uppdrag.